Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 585 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 59)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Средства за хигиена (РЕК Осломеј) 24.05.19 03.06.19 Macedonia
Осигурување на имот и возила 24.05.19 31.05.19 Macedonia
Набавки-работи за Ангажирање на товарни возила и градежни машини за редовно и инвестиционо одржување 24.05.19 07.06.19 Macedonia
Вршење на работи по основ на извршни решенија -отстранување на нелегални градби од Б-Категорија 24.05.19 31.05.19 Macedonia
набавка на месо 24.05.19 10.06.19 Macedonia
Набавка на гориво за возила 23.05.19 30.05.19 Macedonia
Купување опрема за греење и климатизација 23.05.19 03.06.19 Macedonia
Интернет услуги и подобрување на интранетот на корисниците во Собранието на Република Македонија 23.05.19 13.06.19 Macedonia
Набавка на фотонапонски панели за Дневен Центар и пазар во општина Прилеп (Подобрување на заштитата на животната средина во Пелагонискиот регион преку искористување на обновливи извори на енергија) 23.05.19 07.06.19 Macedonia
Набавка на бели табли, наставно образовни помагала и нагледни срества за потребите на ООУ Мануш Турновски- Ново Село 23.05.19 30.05.19 Macedonia

Средства за хигиена (РЕК Осломеј)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 03.06.19

Осигурување на имот и возила

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 31.05.19

Набавки-работи за Ангажирање на товарни возила и градежни машини за редовно и инвестиционо одржување

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 07.06.19

Вршење на работи по основ на извршни решенија -отстранување на нелегални градби од Б-Категорија

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 31.05.19

набавка на месо

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 10.06.19

Набавка на гориво за возила

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 30.05.19

Купување опрема за греење и климатизација

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 03.06.19

Интернет услуги и подобрување на интранетот на корисниците во Собранието на Република Македонија

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.06.19

Набавка на фотонапонски панели за Дневен Центар и пазар во општина Прилеп (Подобрување на заштитата на животната средина во Пелагонискиот регион преку искористување на обновливи извори на енергија)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 07.06.19

Набавка на бели табли, наставно образовни помагала и нагледни срества за потребите на ООУ Мануш Турновски- Ново Село

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information
Angebotsfrist: 30.05.19