Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 443 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 45)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
набавка на услуги-одржување на софтвер (Информатички систем за супервизија и известување) 16.01.19 28.01.19 Macedonia
Сервисирање и одржување на моторни возила - леки коли КОДА ОКТАВИЈА и ФОРД ФОКУС 16.01.19 21.01.19 Macedonia
Набавка на екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) 16.01.19 28.01.19 Macedonia
-Набавка на услуга за миење на возила 16.01.19 22.01.19 Macedonia
Набавка на масло за горење екстра лесно (ЕЛ1) 8.000 литри 16.01.19 21.01.19 Macedonia
Набавка на Стоки – Медицинско помагало за инконтиненција – пелени за возрасни за период од 1 година 16.01.19 06.02.19 Macedonia
Тонери 16.01.19 21.01.19 Macedonia
Набавка на тонери 16.01.19 28.01.19 Macedonia
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА, ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 16.01.19 21.01.19 Macedonia
Основни прехрамбени производи за Проект „Народна кујна“ 2019 16.01.19 05.02.19 Macedonia

набавка на услуги-одржување на софтвер (Информатички систем за супервизија и известување)

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.01.19

Сервисирање и одржување на моторни возила - леки коли КОДА ОКТАВИЈА и ФОРД ФОКУС

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.01.19

Набавка на екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.01.19

-Набавка на услуга за миење на возила

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 22.01.19

Набавка на масло за горење екстра лесно (ЕЛ1) 8.000 литри

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.01.19

Набавка на Стоки – Медицинско помагало за инконтиненција – пелени за возрасни за период од 1 година

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 06.02.19

Тонери

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.01.19

Набавка на тонери

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.01.19

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА, ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.01.19

Основни прехрамбени производи за Проект „Народна кујна“ 2019

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.02.19