Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 672 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 68)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Санација на олуци во машинска зграда ХЕЦ Козјак 16.08.18 21.08.18 Macedonia
Надградба и одржување на Системот за управување со државно земјоделско земјиште 16.08.18 30.08.18 Macedonia
Дигитални сертификати 16.08.18 21.08.18 Macedonia
Апарати во кујна 16.08.18 27.08.18 Macedonia
УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА САРАЈ 16.08.18 05.09.18 Macedonia
Инспекција и сервисирање на регулациони склопки од регулационите трансформатори 16.08.18 04.09.18 Macedonia
МЛЕКО ВО ПРАВ ЗА ПРЕМАТУРНИ НОВОРОДЕНЧИЊА И МЛЕКО ВО ПРАВ ПОЧЕТНА ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИЊА 16.08.18 29.08.18 Macedonia
Изработка и ревизија на проектна документација за водовод и канализација 16.08.18 05.09.18 Macedonia
Елементи за потопни пумпи, хидраулични црева и каиши (повторена постапка) 16.08.18 22.08.18 Macedonia
набавка на систем за дестилирана вода или ХПВ вода по ЕУ и УСП за потребите на одделението за припрема на инфузиони раствори 16.08.18 27.08.18 Macedonia

Санација на олуци во машинска зграда ХЕЦ Козјак

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.08.18

Надградба и одржување на Системот за управување со државно земјоделско земјиште

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 30.08.18

Дигитални сертификати

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 21.08.18

Апарати во кујна

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.08.18

УСЛУГИ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА САРАЈ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.09.18

Инспекција и сервисирање на регулациони склопки од регулационите трансформатори

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.09.18

МЛЕКО ВО ПРАВ ЗА ПРЕМАТУРНИ НОВОРОДЕНЧИЊА И МЛЕКО ВО ПРАВ ПОЧЕТНА ФОРМУЛА ЗА ДОЕНЧИЊА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.08.18

Изработка и ревизија на проектна документација за водовод и канализација

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.09.18

Елементи за потопни пумпи, хидраулични црева и каиши (повторена постапка)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 22.08.18

набавка на систем за дестилирана вода или ХПВ вода по ЕУ и УСП за потребите на одделението за припрема на инфузиони раствори

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.08.18