Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 663 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 67)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Резен алат (повторена постапка) 17.09.18 24.09.18 Macedonia
Набавка на услуги за привремено вработување од Агенција за привремени вработувања за потребите на Министерство за правда 17.09.18 08.10.18 Macedonia
Отстранување на дефекти на 35кВ далекувод Вруток – Врбен, ХЕС Маврово, 17.09.18 27.09.18 Macedonia
сервисирање на семафори во Арената и Малата сала во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје. 17.09.18 24.09.18 Macedonia
Реконструкција на санитарни јазли 17.09.18 09.10.18 Macedonia
НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА - ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 17.09.18 24.09.18 Macedonia
Набавка на услуги-Подготовка, изработка и печатење на ДВД од филмовите на Кирил Ценевски 17.09.18 01.10.18 Macedonia
симулациони дентални модели за едукација на студенти 17.09.18 08.10.18 Macedonia
Ласерски мултифункционален уред-печатач, копир, скенер за потребите на општина Гевгелија 17.09.18 24.09.18 Macedonia
ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И ВРАБОТЕНИ 17.09.18 24.09.18 Macedonia

Резен алат (повторена постапка)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.09.18

Набавка на услуги за привремено вработување од Агенција за привремени вработувања за потребите на Министерство за правда

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.10.18

Отстранување на дефекти на 35кВ далекувод Вруток – Врбен, ХЕС Маврово,

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.09.18

сервисирање на семафори во Арената и Малата сала во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.09.18

Реконструкција на санитарни јазли

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 09.10.18

НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА - ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.09.18

Набавка на услуги-Подготовка, изработка и печатење на ДВД од филмовите на Кирил Ценевски

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.10.18

симулациони дентални модели за едукација на студенти

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.10.18

Ласерски мултифункционален уред-печатач, копир, скенер за потребите на општина Гевгелија

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.09.18

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ И ВРАБОТЕНИ

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 24.09.18