Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 712 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 72)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Хемиски средства за чистење, помошни средства за машини за чистење и гланцање 19.03.19 08.04.19 Macedonia
Одржување и сервисирање на лифтови 19.03.19 08.04.19 Macedonia
Eкспресно пренесување на пратки-брза пошта во времетраење од две години 19.03.19 17.04.19 Macedonia
Тонери за ласерски принтери 19.03.19 25.03.19 Macedonia
Набавка на моторни возила за потребите на Фондот 19.03.19 08.04.19 Macedonia
Превоз на ученици од ООУ„Јонче Смугрески“ Обршани за второ полугодие за учебната 2018/19 и прво полугодие од 2019/20 година 19.03.19 25.03.19 Macedonia
Потрошен материјал, тестови и реагенси за апарат Минивидас или еквивалентно 19.03.19 03.04.19 Macedonia
Изработка на проектна документација за ТИРЗ Скопје2 и Скопје 3 (внатрешна и надворешна инфраструктура) 19.03.19 08.04.19 Macedonia
Набавка и испорака на канцелариски материјал 19.03.19 25.03.19 Macedonia
Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на ЈП „Комуна“ Крушево за период од 12 месеци 19.03.19 26.03.19 Macedonia

Хемиски средства за чистење, помошни средства за машини за чистење и гланцање

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.04.19

Одржување и сервисирање на лифтови

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.04.19

Eкспресно пренесување на пратки-брза пошта во времетраење од две години

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 17.04.19

Тонери за ласерски принтери

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.03.19

Набавка на моторни возила за потребите на Фондот

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.04.19

Превоз на ученици од ООУ„Јонче Смугрески“ Обршани за второ полугодие за учебната 2018/19 и прво полугодие од 2019/20 година

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.03.19

Потрошен материјал, тестови и реагенси за апарат Минивидас или еквивалентно

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 03.04.19

Изработка на проектна документација за ТИРЗ Скопје2 и Скопје 3 (внатрешна и надворешна инфраструктура)

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.04.19

Набавка и испорака на канцелариски материјал

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.03.19

Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на ЈП „Комуна“ Крушево за период од 12 месеци

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.03.19