Feedback

Ausschreibungen für Bosnia and Herzegovina

Es wurden 5.804 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 581)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA INFORMATIČKE OPREME(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE OBJEKTA CENTAR ZA OBUKU KADROVA " GRKARICA " IGMAN(Najniža cijena)(e-Tendering) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE OBJEKTA CENTAR ZA OBUKU KADROVA " GRKARICA " IGMAN(Najniža cijena)(e-Tendering) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA INFORMATIČKE OPREME(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Okvirni sporazum ) 19.01.19 Bosnia and Herzegovina
Nabavka samoljepljivih urinara, vrećice za urin uz nogu, vrećice za urin s ispustom(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum ) 18.01.19 Bosnia and Herzegovina
Specijalna obuka djelatnika ( Obuka S7/TIA ) –SP CHE Čapljina 18.01.19 Bosnia and Herzegovina
Najam dvorane i usluge jela i pića za Dan poduzeća 18.01.19 Bosnia and Herzegovina

Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

NABAVKA INFORMATIČKE OPREME(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

NABAVKA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE OBJEKTA CENTAR ZA OBUKU KADROVA " GRKARICA " IGMAN(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

NABAVKA GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ADAPTACIJE OBJEKTA CENTAR ZA OBUKU KADROVA " GRKARICA " IGMAN(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

NABAVKA INFORMATIČKE OPREME(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

NABAVKA HIGIJENSKO POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO (Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Okvirni sporazum )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka samoljepljivih urinara, vrećice za urin uz nogu, vrećice za urin s ispustom(Najniža cijena)(e-Tendering)( Okvirni sporazum )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Specijalna obuka djelatnika ( Obuka S7/TIA ) –SP CHE Čapljina

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Najam dvorane i usluge jela i pića za Dan poduzeća

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag