Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 553 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 56)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Набавка на ХТЗ опрема 21.11.17 28.11.17 Macedonia
Реконструкција на цевна мрежа – опрема за греење во ООУ „Димитар Влахов“ - Штип. 21.11.17 01.12.17 Macedonia
Набавка на медицински потрошен материјал 21.11.17 27.11.17 Macedonia
Набавка на вариолајт завеси со монтирање во училишна зграда во М.Каменица 21.11.17 27.11.17 Macedonia
Печатарски услуги 21.11.17 27.11.17 Macedonia
работна облека 21.11.17 27.11.17 Macedonia
Еуро дизел гориво за Патнички службени возила 21.11.17 01.12.17 Macedonia
НАБАВКА НА СТОКИ 21.11.17 01.12.17 Macedonia
Алкохолни,безалкохолни пијалоци и прехранбени производи за потребите на чајаџилница Ниже Поле 21.11.17 04.12.17 Macedonia
Услуги за поправка на машини за фотокопирање (одржување и сервис на копир апарати), телефонски апарати и телефонски централи со набавка на резервни делови 21.11.17 12.12.17 Macedonia

Набавка на ХТЗ опрема

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 28.11.17

Реконструкција на цевна мрежа – опрема за греење во ООУ „Димитар Влахов“ - Штип.

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.12.17

Набавка на медицински потрошен материјал

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.11.17

Набавка на вариолајт завеси со монтирање во училишна зграда во М.Каменица

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.11.17

Печатарски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.11.17

работна облека

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 27.11.17

Еуро дизел гориво за Патнички службени возила

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.12.17

НАБАВКА НА СТОКИ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 01.12.17

Алкохолни,безалкохолни пијалоци и прехранбени производи за потребите на чајаџилница Ниже Поле

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.12.17

Услуги за поправка на машини за фотокопирање (одржување и сервис на копир апарати), телефонски апарати и телефонски централи со набавка на резервни делови

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.12.17