Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 542 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 55)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Зимско одржување на улици во град Ресен и локалните патишта во Општина Ресен 19.09.17 29.09.17 Macedonia
ОГРЕВЕН МАТЕРИЈАЛ 19.09.17 25.09.17 Macedonia
набавка на градежни работи за реконструкција на ОУ Страшо Пинџур Марена (втора фаза) 19.09.17 12.10.17 Macedonia
Набавка на Софтвер-усогласување на дигитални геопросторни податоци според INSPIRE на картата за сувост на вегетација и картата за индекс на пожар 19.09.17 26.09.17 Macedonia
гориво за моторни возила и болнички агрегати 19.09.17 09.10.17 Macedonia
Електрични апарати и уреди 19.09.17 03.10.17 Macedonia
Одржување,поправка и сервисирање на мала хидроцентрала Добреноец 19.09.17 26.09.17 Macedonia
Поправка и сервисирање на медицински уреди 19.09.17 25.09.17 Macedonia
Поправка и сервисирање на немедицински уреди 19.09.17 25.09.17 Macedonia
Предмет на договорот за јавна набавка е : Набавка и транспорт на огревно дрво за грејна сезона 2017/2018 година за потребите на ОУ „Раде Кратовче“ Кочани, (неделива набавка) 19.09.17 25.09.17 Macedonia

Зимско одржување на улици во град Ресен и локалните патишта во Општина Ресен

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 29.09.17

ОГРЕВЕН МАТЕРИЈАЛ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.09.17

набавка на градежни работи за реконструкција на ОУ Страшо Пинџур Марена (втора фаза)

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 12.10.17

Набавка на Софтвер-усогласување на дигитални геопросторни податоци според INSPIRE на картата за сувост на вегетација и картата за индекс на пожар

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.09.17

гориво за моторни возила и болнички агрегати

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 09.10.17

Електрични апарати и уреди

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 03.10.17

Одржување,поправка и сервисирање на мала хидроцентрала Добреноец

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.09.17

Поправка и сервисирање на медицински уреди

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.09.17

Поправка и сервисирање на немедицински уреди

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.09.17

Предмет на договорот за јавна набавка е : Набавка и транспорт на огревно дрво за грејна сезона 2017/2018 година за потребите на ОУ „Раде Кратовче“ Кочани, (неделива набавка)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 25.09.17