Feedback

Ausschreibungen für Mazedonien

Es wurden 626 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 63)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Набавка на прехрамбени производи 21.02.18 05.03.18 Macedonia
Избор на фирма за трнспортни услуги 21.02.18 05.03.18 Macedonia
Средства за хигиена 21.02.18 05.03.18 Macedonia
Набавка на средства за одржување на хигиена за потребите на ЈОУДГ “ПРВА РАДОСТ”-општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка) 21.02.18 26.02.18 Macedonia
Вулканизерски услуги 21.02.18 26.02.18 Macedonia
Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација. 21.02.18 13.03.18 Macedonia
Набавка на лиценциран софтвер 21.02.18 26.02.18 Macedonia
моторна тревокосачка за косење со корпа за собирање откос; моторни пили; моторна коса за косење (тример); тракторска тревокосачка со корпа за собирање на откос; ротациона тревокосачка со тањир; моторна грбна –дувалка за лисја; телескопски пили; мотокулти 21.02.18 13.03.18 Macedonia
КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 21.02.18 05.03.18 Macedonia
Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на ЈП „Комуна“ Крушево за период од 12 месеци 21.02.18 26.02.18 Macedonia

Набавка на прехрамбени производи

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.03.18

Избор на фирма за трнспортни услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.03.18

Средства за хигиена

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.03.18

Набавка на средства за одржување на хигиена за потребите на ЈОУДГ “ПРВА РАДОСТ”-општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.02.18

Вулканизерски услуги

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.02.18

Услуги за атестирање на садови под притисок – по спецификација.

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.03.18

Набавка на лиценциран софтвер

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.02.18

моторна тревокосачка за косење со корпа за собирање откос; моторни пили; моторна коса за косење (тример); тракторска тревокосачка со корпа за собирање на откос; ротациона тревокосачка со тањир; моторна грбна –дувалка за лисја; телескопски пили; мотокулти

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.03.18

КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 05.03.18

Сукцесивна набавка на градежни материјали за потребите на ЈП „Комуна“ Крушево за период од 12 месеци

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 26.02.18