Feedback

Ausschreibungen für Bosnia and Herzegovina

Es wurden 4.343 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 435)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Građevinski radovi na regulaciji rijeke Vrbas u općtinama Jajce i Gornji Vakuf - Uskoplje / Construction works on regulation of river Vrbas in municipalities Jajce and Gornji Vakuf 22.05.18 18.06.18 Bosnia and Herzegovina
Usluga za provođenje ankete o percepciji građana u 21 LG partneru / Conducting a comprehensive citizens’ perception survey within 21 ReLOaD partner LGs 23.05.18 06.06.18 Bosnia and Herzegovina
Nabavka energenata ( uglja i peleta ) za potrebe mjesnih zajednica(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 23.05.18 04.06.18 Bosnia and Herzegovina
Nabavka metalnih ormara za kartoteku(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 23.05.18 08.06.18 Bosnia and Herzegovina
Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć(Najniža cijena)(e-Tendering) 24.05.18 Bosnia and Herzegovina
Nabava izolacionih aparata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.05.18 Bosnia and Herzegovina
Kontinuirana edukacija u računovođa i revizora 24.05.18 Bosnia and Herzegovina
Građevinski radovi(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 23.05.18 13.06.18 Bosnia and Herzegovina
Izgradnja informativno edukacijskog centra II. faza(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.05.18 Bosnia and Herzegovina
Nabava građevinskih radova sanacija fasade na zgradi Direkcije ŠGD " Hercegbosanske šume " d.o.o. Kupres(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 23.05.18 Bosnia and Herzegovina

Građevinski radovi na regulaciji rijeke Vrbas u općtinama Jajce i Gornji Vakuf - Uskoplje / Construction works on regulation of river Vrbas in municipalities Jajce and Gornji Vakuf

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 18.06.18

Usluga za provođenje ankete o percepciji građana u 21 LG partneru / Conducting a comprehensive citizens’ perception survey within 21 ReLOaD partner LGs

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 06.06.18

Nabavka energenata ( uglja i peleta ) za potrebe mjesnih zajednica(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 04.06.18

Nabavka metalnih ormara za kartoteku(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.06.18

Nabavka vozila za hitnu medicinsku pomoć(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

Nabava izolacionih aparata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Sonstiges
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

Kontinuirana edukacija u računovođa i revizora

Auftragstyp: Dienstleistung
Art der Bekanntmachung: Sonstige Information

Građevinski radovi(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 13.06.18

Izgradnja informativno edukacijskog centra II. faza(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabava građevinskih radova sanacija fasade na zgradi Direkcije ŠGD " Hercegbosanske šume " d.o.o. Kupres(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung