Feedback

Ausschreibungen für Bosnia and Herzegovina

Es wurden 4.353 Bekanntmachungen gefunden. Seite: 1 ( von 436)
  Titel Veröffentlicht Frist Angebotsfrist Suchregion
Nabavka geodetskih instrumenata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove ) 24.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka uređaja za javljanje sa terena za potrebe Službe za informisanje formirane pri JP RTV 7 Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka i montaža sistema za glasanje i ozvučenje za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka i isporuka aktivne mrežne opreme i pribora za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća (Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka i ugradnja namještaja za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka radova na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering) 25.07.17 Bosnia and Herzegovina
Nabavka potrošnog materijala i usluga održavanja i servisiranja IT opreme(Najniža cijena)( Okvirni sporazum ) 25.07.17 07.08.17 Bosnia and Herzegovina
Izvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgrade(Najniža cijena) 24.07.17 Bosnia and Herzegovina
Reagensi za molekularnu koagulaciju(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija ) 24.07.17 08.08.17 Bosnia and Herzegovina
Nabava građevinskih radova(e-Tendering)( Podjela na lotove ) 25.07.17 Bosnia and Herzegovina

Nabavka geodetskih instrumenata(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka uređaja za javljanje sa terena za potrebe Službe za informisanje formirane pri JP RTV 7 Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka i montaža sistema za glasanje i ozvučenje za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka i isporuka aktivne mrežne opreme i pribora za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća (Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka i ugradnja namještaja za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka radova na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća Tuzla(Najniža cijena)(e-Tendering)

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Vergebener Auftrag

Nabavka potrošnog materijala i usluga održavanja i servisiranja IT opreme(Najniža cijena)( Okvirni sporazum )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 07.08.17

Izvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgrade(Najniža cijena)

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf

Reagensi za molekularnu koagulaciju(Najniža cijena)(e-Tendering)( e-Aukcija )

Auftragstyp: Lieferauftrag
Art der Bekanntmachung: Ausschreibung
Angebotsfrist: 08.08.17

Nabava građevinskih radova(e-Tendering)( Podjela na lotove )

Auftragstyp: Bauauftrag
Art der Bekanntmachung: Berichtigung/Widerruf